Regulamin cyklu Bike Cross Maraton GogolMTB 2019

1. Organizator

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Pałuki”
ul.Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec

Informacje: www.gogolmtb.pl
Kontakt e-mail: biuro@gogolmtb.pl

2. Opis imprezy

Bike Cross Maraton GogolMTB 2019 jest imprezą otwartą, składającą się z maratonów XCM organizowanych w następujących terminach i miejscowościach:

07.04.2019 Dolsk Dolsk MTB Maraton 2019
12.05.2019 Skoki Skoki MTB Maraton 2019
26.05.2019 Wyrzysk Wyrzysk MTB Maraton 2019
09.06.2019 Chodzież Chodzież MTB Maraton 2019 – Mistrzostwa Wielkopolski 2019
07.07.2019 Murowana Goślina Binduga MTB Maraton 2019
04.08.2019 Suchy Las Suchy Las MTB Maraton2019
18.08.2019 Pobiedziska Pobiedziska MTB Maraton 2019
22.09.2019 Łopuchowo „Na zmęczenie…” Łopuchowo MTB Maraton

Celem imprezy jest:

– popularyzacja kolarstwa terenowego i turystyki sportowej w Wielkopolsce,
– propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
– promocja regionalnych szlaków i atrakcji turystycznych w miejsca odbywania poszczególnych edycji,
– połączenie rodzinnej atmosfery z rekreacją i sportową rywalizacją.

3. Kategorie wiekowe

Mężczyźni:

Junior Sport M0 2004 – 2003 (tylko dystans MINI)
Junior M1 2002 – 2001
Senior M2 2000 – 1989
Masters I M3 1988 – 1979
Masters II M4 1978 – 1969
Masters III M5 1968 – 1959
Masters IV M6 1958 – 1954
Masters IV+ M6+ 1953 i starsi

Kobiety:

Juniorka Sport K0 2004 – 2003 (tylko dystans MINI)
Juniorka K1 2002 – 2001
Senior K2 2000 – 1989
Masters I K3 1988 – 1979
Masters II K4 1978 – 1974
Masters II+ K4+ 1973 i starsze
4. Ramowy program imprezy i godziny startów

Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI    sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI    sektor II – godz. 11.32

kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty

Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie imprezy – godz. 16.00

Uwaga:
1. Dekoracje odbędą się o wyznaczonych godzinach, nawet w sytuacji, gdy część zawodników nagradzanych kategorii będzie jeszcze na trasie maratonu.
2. O godzinie 16:00 następuje zamknięcie imprezy – zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do tego czasu, nie zostanie sklasyfikowany.
3. Organizator dopuszcza zmiany w harmonogramie, wynikające ze specyfiki danej edycji lub działania siły wyższej – o których poinformuje zawodników bez zbędnej zwłoki.
5. Opłaty
 • Opłata startowa:
  • 60 PLN – płatność przez panel rejestracyjny do godz. 18:00 w piątek poprzedzający datę imprezy,
  • 90 PLN – płatność gotówką lub kartą płatniczą w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania,
  • 20 PLN – Kat. Junior Sport/Juniorka Sport i dopuszczeni zawodnicy w wieku lat 15 – płatność przez panel rejestracyjny do godz. 18:00 w piątek poprzedzający datę imprezy,
  • 30 PLN – Kat. Junior Sport/Juniorka Sport i dopuszczeni zawodnicy w wieku lat 15 – płatność gotówką lub kartą płatniczą w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania.
 • Opłata za numer startowy i duplikat numeru startowego:
  • 10 PLN – płatność za numer startowy uiszczana jednorazowo przed pierwszym startem na danym dystansie w sezonie, a za duplikat numeru – każdorazowo w razie konieczności jego wydania – płatność przez panel rejestracyjny do godz. 18:00 w piątek poprzedzający datę imprezy,
  • 15 PLN – j/w – płatność gotówką lub kartą płatniczą w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania.
 • Pakiet startowy premium:
  • 250 PLN – do dnia 07-06-2019r. przy jednorazowym zakupie numeru startowego oraz startów w 5 dowolnych edycjach i opłaceniu ich on-line zostanie naliczony rabat w kwocie 60 PLN.
Uwaga:
Wszelkich opłat można dokonywać wyłącznie za pomocą formularza płatności elektronicznych podczas zapisów na stronie oraz w Biurze Zawodów – gotówką lub kartą płatniczą.
 • Przeniesienie płatności i rachunki:
  • w sytuacjach losowych, kiedy zawodnik nie może wziąć udziału w opłaconej wcześniej edycji,  możliwe jest przeniesienie opłaty startowej na inną. Można tego dokonać poprzez zarejestrowanie się przez panel na nowo wybraną edycję i wybranie sposobu płatności „Przeniesienie opłaty
   z wcześniejszej edycji”,
  • ostateczny termin przesunięcia wpłaty – 20.09.2019,
  • rachunki za udział w zawodach z cyklu Bike Cross Maraton wystawiane są w ciągu w 7 dni od daty imprezy, po złożeniu zapotrzebowania w Biurze Zawodów lub drogą mailową.
6.Klasyfikacja indywidualna

Dystansem głównym dla wszystkich maratonów w cyklu jest dystans ok. 50 km.

Dystans MEGA 50 km:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 700 punktów, za wyjątkiem:

– edycja 26-05-2019 Wyrzysk i
– edycja 09-06-2019 Chodzież, gdzie:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 750 punktów

Dystans MINI 25 km:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500 punktów, za wyjątkiem:

– edycja 26-05-2019 Wyrzysk i
– edycja 09-06-2019 Chodzież, gdzie:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 550 punktów

Do klasyfikacji generalnej zostaje zaliczone maksymalnie 5 najlepszych wyników punktowych, przy czym, aby zostać sklasyfikowanym, należy wystartować co najmniej w 3 maratonach zaliczanych do cyklu Bike Cross Maraton – GogolMTB 2019.

7. Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja Drużynowa OPEN

 • zgłoszenie drużyny do rywalizacji następuje od momentu przesłania listy minimum 3 zawodników/zawodniczek na adres mailowy organizatora przez kapitana drużyny,
 • wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek zgłosić się indywidualnie przez formularz zgłoszeniowy na stronie,
 • zgłoszenia drużyny do rywalizacji, kapitan drużyny może dokonać również osobiście w Biurze Zawodów przed startem do edycji, od której będą naliczane punkty,
 • zgłoszenie drużyny do rywalizacji skutkuje tym, że punkty naliczane są od momentu zgłoszenia drużyny do rywalizacji,
 • zgłoszenia nie działają wstecz,
 • do klasyfikacji drużynowej zalicza się maksymalnie 3 najlepsze wyniki punktowe na danej edycji zdobyte przez zawodników zgłoszonych jako członkowie drużyny, bez względu na to, na jakim dystansie zostały osiągnięte.

Sposób naliczania punktów w Klasyfikacji Drużynowej OPEN:

Dystans MEGA 50 km:

czas zwycięzcy OPEN (bez podziału na Kobiety/Mężczyźni) w sekundach/czas uczestnika,  dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 700 punktów, za wyjątkiem:

– edycja 26-05-2019 Wyrzysk i
– edycja 09-06-2019 Chodzież, gdzie:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 750 punktów

Dystans MINI 25 km:

czas zwycięzcy OPEN (bez podziału na Kobiety/Mężczyźni) w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500 punktów, za wyjątkiem:

– edycja 26-05-2019 Wyrzysk i
– edycja 09-06-2019 Chodzież, gdzie:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 550 punktów

Klasyfikacja drużynowa ,,Drużyny Kobiece BCM2019”

 • zgłoszenie drużyny do rywalizacji następuje od momentu przesłania listy minimum 3 zawodniczek na adres organizatora przez kapitan drużyny,
 • wszystkie zawodniczki drużyny mają obowiązek zgłosić się indywidualnie przez formularz zgłoszeniowy na stronie,
 • zgłoszenia drużyny do rywalizacji, kapitan drużyny może dokonać również osobiście w Biurze Zawodów przed startem do edycji, od której będą naliczane punkty,
 • zgłoszenie drużyny do rywalizacji skutkuje tym, że punkty naliczane są od momentu zgłoszenia drużyny do rywalizacji,
 • zgłoszenia nie działają wstecz,
 • o klasyfikacji drużynowej zalicza się maksymalnie 3 najlepsze wyniki punktowe na danej edycji zdobyte przez zawodniczki zgłoszone jako członkinie drużyny, bez względu na to, na jakim dystansie zostały osiągnięte.

Sposób naliczania punktów w klasyfikacji drużynowej ,,Drużyny Kobiece BCM2019”:

Dystans MEGA 50 km:

czas zwycięzcy OPEN KOBIET w sekundach / czas uczestniczki, dla której liczone są punkty
w sekundach x (razy) 700 punktów, za wyjątkiem:

– edycja 26-05-2019 Wyrzysk i
– edycja 09-06-2019 Chodzież, gdzie:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 750 punktów

Dystans MINI 25 km:

czas zwycięzcy OPEN KOBIET w sekundach / czas uczestniczki, dla której liczone są punkty
w sekundach x (razy) 500 punktów, za wyjątkiem:

– edycja 26-05-2019 Wyrzysk i
– edycja 09-06-2019 Chodzież, gdzie:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 550 punktów

– do klasyfikacji generalnej (Drużyny OPEN oraz Drużyny Kobiece BCM2019) zalicza się maksymalnie wyniki z 5 najlepszych edycji,
– organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji branżowych.

8. Sektory i procedura startu

DYSTANS MEGA:

 • sektory do pierwszego startu w maratonie w Dolsku zostaną przyznane na podstawie wyników klasyfikacji generalnej sezonu 2018:
Sektor I miejsce Open MEGA od 1 do 30
Sektor II miejsce Open MEGA od 31 do 120 oraz wszystkie Kategorie Kobiece
Sektor III miejsce Open MEGA od 121 do 160
Sektor IV sektor ogólny

Zasady przyznawania sektorów na następne starty w cyklu:

 • zawodnicy zostają ustawieni w sektorach startowych wg najlepszego miejsca – w klasyfikacji OPEN – zajętego w dowolnej edycji BCM2019 wg następującego wzoru:
Sektor I miejsce Open MEGA od 1 do 30
Sektor II miejsce Open MEGA od 31 do 120
Sektor III wszystkie Kategorie Kobiece
Sektor IV miejsce Open MEGA od 121 do 160
Sektor V sektor ogólny

– w trakcie trwania cyklu imprez Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego podziału sektorów spowodowanych zwiększoną ilością zawodników uprawnionych do zajmowania miejsca w poszczególnych sektorach (np. Sektor II: miejsce 31-80; Sektor III: miejsca 81-120; Sektor IV: wszystkie kategorie kobiece),
– organizator dopuszcza formułę ,,dzikich kart” i przyznania zawodnikowi możliwości startu z dowolnego sektora, pomimo braku startów w cyklu Bike Cross Maraton podczas poprzednich edycji cyklu – dotyczy to zarówno dystansu MINI, jak i MEGA,
– o przyznaniu ,,dzikiej karty” decyduje komisja w składzie: Organizator, Sędzia Główny,
– chcąc ubiegać się o „dziką kartę”, należy wysłać maila z prośbą na adres biuro@gogolmtb.pl do czwartku poprzedzającego datę imprezy – wnioski w tej sprawie, wysłane po tym terminie, nie będą rozpatrywane,
– kryterium przyznania ,,dzikiej karty” są wyniki w innych imprezach MTB odbywających się na terenie Polski,
– posiadanie licencji kolarskiej wydanej przez Polski Związek Kolarski lub inną, podobną organizację nie stanowi o automatycznym przyznaniu ,,dzikiej karty”,
– na dwie minuty przed sygnałem START następuje połączenie sektorów,
– na sygnał Sędziego Głównego następuje Start Wspólny Honorowy za pojazdem prowadzącym,
– po pokonaniu ok. 300/400 m na sygnał Pojazdu Prowadzącego następuje Start Ostry Lotny,
– organizator dopuszcza możliwość Startu Ostrego bez rozprowadzenia pojazdem prowadzącym,
– liczony jest Czas Brutto od momentu podania sygnału do Startu Honorowego przez Sędziego Głównego,
– wszelkie zmiany dotyczące procedury startu zostaną podane w specjalnym komunikacie organizacyjnym na linii startu.

DYSTANS MINI:

I Edycja – DOLSK

Sektor 0 50 najlepszych zawodników w Klasyfikacji Generalnej BCM 2018 Mężczyzn OPEN
Sektor I kat. M2
kat. M3
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*
Sektor II kat. M4
kat. M5
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*
Sektor III KOBIETY OPEN Wszystkie zgłoszone zawodniczki
Sektor IV kat. M6/6+
kat. M0
kat. M1
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

*za wyjątkiem zawodników startujących z sektora 0

II Edycja – SKOKI BCM 2019 – i kolejne:

– o miejscu w sektorze decyduje czas, w jakim dany zawodnik ukończył ostatni swój maraton BCM2019 w stosunku do czasu zwycięzcy danej edycji – wg wzoru:

czas zawodnika/czas zwycięzcy edycji open*100%:

Procent czasu zwycięzcy Sektor
100-110% Sektor I
111-120% Sektor II
121-130% Sektor III
131-140% Sektor IV
141-150% Sektor V
151-160% oraz wszystkie zawodniczki Sektor VI
161% i więcej oraz zawodnicy nowo zapisani Sektor VII

– zawodnicy zostają ustawieni w sektorach startowych wg swojego najlepszego wyniku z całego cyklu BCM2019
– zawodnicy nowo zapisani startują z sektora VII
– wszystkie kategorie kobiece – zawodniczki startujące wcześniej oraz nowo zapisane –
sektor VI
– sektory startują w odstępach co 2 minuty w sposób podany w komunikacie przedstartowym,
– pomiar czasu zostaje uruchomiony w momencie podania sygnału do Startu przez Sędziego Głównego,
– liczony jest Czas Brutto osobny do każdego sektora od momentu podania sygnału do Startu przez Sędziego Głównego.

Uwaga:
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym wcześniej poinformuje uczestników.
W szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu jako końcowych wyników z ostatniego punktu kontrolnego.
9. Nagrody

Klasyfikacja indywidualna podczas poszczególnych edycji

Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-6 na dystansie MINI w następujących kat.:

Mężczyźni M-OPEN 2004     i starsi
Kobiety K-OPEN    2004     i starsze

Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-6 na dystansie MEGA w następujących kat.:

Mężczyźni M-OPEN 2002     i starsi
Kobiety K-OPEN    2002     i starsze

– organizator zapewnia medale za miejsca 1-3 na dystansach MINI i MEGA w kategoriach wiekowych wymienionych w punkcie 3 REGULAMINU,

Ww. nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu.

– podczas wybranych edycji mogą zostać dodatkowo przeprowadzone Mistrzostwa Gmin dla ich mieszkańców – na podstawie zadeklarowanej w zgłoszeniu gminy, z osobnymi nagrodami – na podstawie oddzielnych regulaminów,
– ponadto, w trakcie edycji Chodzież Bike Cross Maraton GogolMTB 2019, na dystansie MEGA, zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Wielkopolski 2019, gdzie dodatkowymi nagrodami dla zwycięzców będą koszulki Mistrzów Wielkopolski,
– niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród,
– zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag Sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Klasyfikacja Generalna:

 • Klasyfikacja Indywidualna:

– organizator całego cyklu zapewnia puchary/statuetki za miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej na dystansach MINI i MEGA, w poszczególnych kategoriach wiekowych, które zostaną wręczone na Gali Rowerowej kończącej sezon kolarski MTB w Wielkopolsce:

Mężczyźni:

Junior Sport M0 2004 – 2003 (tylko dystans MINI)
Junior M1 2002 – 2001
Senior M2 2000 – 1989
Masters I M3 1988 – 1979
Masters II M4 1978 – 1969
Masters III M5 1968 – 1959
Masters IV M6 1958 – 1954
Masters IV+ M6+ 1953 i starsi

Kobiety:

Juniorka Sport K0 2004 – 2003 (tylko dystans MINI)
Juniorka K1 2002 – 2001
Senior K2 2000 – 1989
Masters I K3 1988 – 1979
Masters II K4 1978 – 1974
Masters II+ K4+ 1973 i starsze

– dodatkowo na dystansie MINI i MEGA organizator zapewnia puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe:

Kobiety MINI OPEN 1-6 miejsce
Mężczyźni MINI OPEN 1-6 miejsce
Kobiety MEGA OPEN 1-6 miejsce
Mężczyźni MEGA OPEN 1-6 miejsce
 • Klasyfikacja Generalna Drużynowa
  • Drużyny OPEN oraz Drużyny Kobiece BCM2019:

– organizator całego cyklu zapewnia puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej generalnej, które zostaną wręczone na Gali Rowerowej kończącej sezon kolarski MTB w Wielkopolsce.

10. Kary

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

– 30 minut doliczone do uzyskanego wyniku – za start z innego sektora niż przypisany –  jednocześnie Organizator informuje, iż zawodnik startujący z sektora wcześniejszego niż pierwotnie mu przypisany może nie zostać ujęty na wynikach w dniu zawodów,
– upomnienie uczestnika,
– dyskwalifikacja uczestnika z edycji,
– wykluczenie z cyklu,
– kara finansowa – kwota, o której mowa w punkcie o zaśmiecaniu terenu.

11. Warunki uczestnictwa
 • Uczestnikiem cyklu Bike Cross Maraton GogolMTB 2019 może być osoba,
  która spełni następujące warunki:

– założy konto zawodnika oraz zgłosi swój udział w dowolnej edycji poprzez panel rejestracyjny na stronie www.gogolmtb.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów i uiści stosowną opłatę startową,

Uwaga:
1. Zawodnik zakłada swoje konto tylko jeden raz, a następnie dokonuje z niego zapisów i płatności na wybrane przez siebie edycje i dystans. Płatności za udział w danej edycji zawodnik może również dokonać w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania.

2. Przed pierwszym startem – zawodnik obowiązany jest zgłosić się do Biura Zawodów celem odebrania pakietu startowego oraz podpisania Karty Zgłoszeniowej wraz z klauzulami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Brak podpisu na karcie uniemożliwi zawodnikowi start w zawodach, gdyż jest on jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem cyklu.

3. Przy płatnościach internetowych nie ma konieczności potwierdzania startu w Biurze Zawodów – za wyjątkiem pierwszego startu w sezonie.

– poda zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe na Karcie Zgłoszeniowej,
– jest zdrowy – nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu,
– ma ukończone 18 lat, a w przedziale wiekowym 16-18 lat posiada pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych – organizator dopuszcza start na dystansie MINI zawodnika w wieku 15 lat, ale z zastrzeżeniem, iż będzie się znajdował pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w tej samej edycji i będzie klasyfikowany z kategorią wiekową M0,
– porusza się po trasie maratonu – również w trakcie rozgrzewki – tylko i wyłącznie w kasku sztywnym,
– posiada sprawny technicznie rower ze szczególnym uwzględnieniem działania hamulców – każdy z uczestników odpowiada za stan techniczny swojego roweru,
– posiada numer startowy zamocowany na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów i umożliwiał odczyt przez elektroniczny system pomiaru czasu – tj. numer nie może być przycięty, zawinięty wokół kierownicy, ani dotykać metalowych części roweru,
– posiada numer startowy zgodny z deklarowanym dystansem na daną edycję,
– wystartuje z przypisanego mu sektora startowego,
– zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu i ogólnie przyjętych zasad fair-play.

 • Niedozwolone jest:

– ingerowanie w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z Bike Cross Maraton GogolMTB 2019,
– korzystanie z roweru wspomaganego elektrycznie lub wspomaganie się w jakikolwiek inny, mechaniczny sposób,
– omijanie punktów kontrolnych, skracanie trasy lub w jakikolwiek inny sposób zmienianie wyznaczonego dystansu.

 • W przypadku wycofania uczestnika w trakcie maratonu:

– niezależnie od przyczyny wycofania się, niezwłocznie poinformuje on o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który jest podany na numerze startowym, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej,

Uwaga:
W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

– w przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

 • Inne warunki uczestnictwa:

– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
– uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody,
zawodnik akceptując Regulamin:
– zrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,
– przyjmuje do wiadomości, że na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy,
– przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

12. Sposób przeprowadzenia maratonów

– maratony będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora mają za zadanie ułatwianie włączenia się do ruchu,
– uczestnicy poruszają się po trasie czasowo oznakowanej strzałkami, taśmami itp.,
– zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość pojawienia
się na trasie pieszych oraz wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,
– wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego,
– za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się, wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego, do zaistnienia zdarzenia,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu,
– Sędzią Głównym całego cyklu jest p. Wojciech Jankowski,
– na trasie wyznaczone zostaną Punkty Kontrolne, ominięcie ich skutkuje dyskwalifikacją,
– zmiana dystansu w trakcie trwania danej edycji skutkuje dyskwalifikacją,

Uwaga:
każdy z dystansów ma przyporządkowany osobny numer startowy, wyróżniający się kolorystyką i numeracją

– wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 200 m za poszczególnym bufetem na trasie każdej edycji. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy zawodów, zawodnik zostanie obciążony kwotą równą wysokości kosztów przywrócenia terenu do porządku (od 1500 do 5000 zł) oraz dodatkowo dyskwalifikacją.

13. Świadczenia dla uczestników

– oznakowana trasa każdej edycji Bike Cross Maraton GogolMTB 2019,
– elektroniczny pomiar czasu,
– pakiet startowy,
– dostęp do wyników na stronie internetowej – po zakończeniu edycji, a w trakcie trwania maratonu w specjalnie wyznaczonych miejscach,
– publikacja aktualnych wyników klasyfikacji generalnych najpóźniej 3 dni po dacie ostatniego maratonu,
– zabezpieczenie medyczne każdej edycji Bike Cross Maraton GogolMTB 2019,
– prawo do korzystania z bufetów na trasie oraz na mecie,
– posiłek regeneracyjny po maratonie,
– pamiątka uczestnictwa – dla każdego zawodnika, który ukończy maraton w regulaminowym czasie,
– nagrody dla zwycięzców – wymienione w pkt. 9,
– przedszkole rowerowe dla dzieci uczestników.

Uwaga:
Wszystkie w/w świadczenia są gwarantowane dla uczestników, którzy dokonają rejestracji przez panel www.gogolmtb.pl.
14. Ubezpieczenie

– uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
– organizator nie ubezpiecza uczestników od NW w związku z tym zaleca wykupienie indywidualnych polis OC oraz NW,
– organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów,
– zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego uczestnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki.

15. Protesty

– protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej do Sędziego Głównego (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy,
– po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane,
– do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł,
– kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna zasadności złożonego protestu,
– decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji,
– uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (adres e-mail: biuro@gogolmtb.pl) najpóźniej do 2 dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

16. Postanowienia końcowe

– zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń: sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów,
– zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej oraz szacunku do innych uczestników zawodów (w szczególności do nieużywania wulgaryzmów) oraz poszanowania środowiska naturalnego,
– organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych imprez zaliczanych do cyklu. Ostateczna decyzja dotycząca ilości imprez zaliczanych do cyklu zostanie podana przed pierwszą imprezą zaplanowaną na 8 kwietnia 2019 w Dolsku,
– wprowadzenie dodatkowych imprez nie będzie miało wpływu na ilość imprez zaliczanych do klasyfikacji generalnej,
– organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ilości imprez zaliczanych do Klasyfikacji Generalnej w sytuacji, gdy jakakolwiek z planowanych imprez nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:

Wojciech Jankowski – Sędzia główny

Wojciech Gogolewski – Organizator Cyklu

17. Polityka ochrony danych osobowych

Dokument „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” jest dostępny do wglądu dla każdego zawodnika w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania oraz w każdej chwili na żądanie zgłoszone na biuro@gogolmtb.pl.

 Skrócona informacja:

 INFORMACJA SKIEROWANA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZAWODACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
TKKF OGNISKO PAŁUKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej /TKKF/ Ognisko Pałuki, z siedzibą w Wągrowcu /62-100/, przy ul. Jeżyka 50, telefon: 605 277 869, adres mailowy: biuro@gogolmtb.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia zawodów sportowych, na które Pani/Pan się dobrowolnie zgłosił.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

Dane przetwarzane przez Administratora stanowią: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu, data urodzenia, informacje o przeciwwskazaniach zdrowotnych do startu, informacja o uiszczeniu opłaty startowej oraz wizerunek zawodnika.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są:

– podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– oficjalni partnerzy organizatora zawodów,
– podmioty przetwarzające dane na podstawie upoważnienia Administratora i wyłącznie
na jego rzecz – w tym w szczególności firmy zewnętrzne lub organizator zastępczy w celu dokonania pomiaru czasu i przygotowania i publikacji wyników zawodów oraz fotoreporterzy, celem przygotowania fotorelacji z zawodów – w tym publikacji wizerunku,
– organizator lokalny, na podstawie umowy o współpracy – tylko w zakresie niezbędnym
dla przeprowadzenia zawodów.

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /państwo spoza Unii Europejskiej/ oraz organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu:
 4. prawo żądania od Administratora:

– dostępu do danych osobowych,
– niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
– niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 1. prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że naruszeniu uległy przepisy RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędnym dla przeprowadzenia zawodów sportowych; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
  w zawodach.