Regulamin cyklu Cyclocross Wielkopolska 2019

1. Organizator

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki”,
ul.Jeżyka 50, 62-100 Wągrowiec

2. Opis imprezy

„Cyclocross Wielkopolska Grand Prix 2019” jest imprezą amatorską składającą się z 3 wyścigów przełajowych organizowanych w następujących miejscowościach:

10.02.2019 – V Mistrzostwa Wągrowca – Cyclocross Wielkopolska
Zawody odbędą się na terenach leśnych w okolicach Ośrodka WIELSPIN w Wągrowcu, ul. Jeziorna 16.
Zapisy kończą się 30 min. przed startem w danej kategorii wiekowej.
Biuro zawodów czynne od godz. 08.00

24.02.2019 – XI Wyścig Przełajowy im. Marka i Zbyszka – TKKF Winogrady, Poznań

Zawody odbędą się na terenach Ośrodka TKKF Winogrady w Poznaniu, ul. Winogrady 11.
Zapisy kończą się 30 min. przed startem w danej kategorii wiekowej.
Biuro zawodów czynne od godz. 08.00

10.03.2019 – V Mistrzostwa Skoków – Cyclocross Wielkopolska

Zawody odbędą się na terenach leśnych w okolicach Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, ul. Rogozińska 1.
Zapisy kończą się 30 min. przed startem w danej kategorii wiekowej.
Biuro zawodów czynne od godz. 08.00

3. Kategorie wiekowe

Rowery przełajowe:

Mężczyźni:

 • Kat. Junior – roczniki 2001 – 2006
 • Kat. Elita – roczniki 2000 – 1989
 • Kat. Masters – roczniki 1988 i starsi

Kobiety:

 • Juniorki – roczniki 2001 – 2004
 • Kobiety OPEN – roczniki 2000 i starsze

Rowery inne górskie:

 • Mężczyźni OPEN – roczniki 2003 i starsi
 • Kobiety OPEN – roczniki 2003 i starsze
4. Godziny startów i czas lidera

Rowery inne górskie

 • Mężczyźni OPEN – godz. 10.00 | 40 minut + runda
 • Kobiety OPEN – godz. 10.01 | 30 minut + runda

Rowery przełajowe

 • Kat. Junior – godz. 11.00 | 40 minut + runda
 • Kobiety Open- godz. 11.01 | 30 minut + runda
 • Odprawa techniczna wszystkich zawodników kat. Elita i Masters – godz. 10.50
 • Kat. Elita – godz. 12.30 | 50 minut + runda
 • Kat. Masters – godz. 12.31 | 50 minut + runda
5. Warunki techniczne

Rower przełajowy:

 • cecha podstawowa: maksymalna szerokość opony 42 mm
 • dopuszcza się do rywalizacji rowery z prostą kierownicą
 • dopuszcza się do rywalizacji rowery z hamulcami tarczowymi
 • dopuszcza się do rywalizacji rowery z amortyzacją

Rower inny górski:

 • każdy inny rower MTB spełniający podstawowe kryteria bezpieczeństwa
 • w trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania opon kolcowanych
 • w trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym lub innym
6. Opłaty startowe
 • Kat. Junior, Kobiety OPEN – brak opłaty
 • Kat. Elita, Kat. Masters – 40,00 zł
7. Nagrody

Klasyfikacja Edycji:

We wszystkich kategoriach:

 • Nagradzane miejsca 1-3
 • Nagroda: puchar

Klasyfikacja Generalna:

We wszystkich kategoriach:

 • Nagradzane miejsca 1-5
 • Nagroda: puchar
8. Sposób przeprowadzenia wyścigu
 • zawody będą miały charakter wyścigu przełajowego na rundach
 • zawody odbywają się na rowerach przełajowych oraz innych, górskich
 • oficjalne zapoznanie się z trasą zawodów jest możliwe w godzinach 9.00 – 9.45 oraz 11.50 – 12.25
 • podczas trwania wyścigu obwiązuje zakaz jazd treningowych po wytyczonej rundzie
 • o kolejności ustawienia w sektorze podczas pierwszej edycji decyduje kolejność zgłoszeń
 • zgłoszenie liczy się od moment pobrania numeru startowego w biurze zawodów
 • o kolejności ustawienia od drugiej edycji decyduje miejsce w Klasyfikacji Generalnej
 • w trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym lub innym
 • w trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania opon kolcowanych
 • zawodnikom zabrania się:
  • skracania wyznaczonej trasy
  • opuszczania okrążeń
  • utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy
  • używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów
9. Klasyfikacja Generalna

Klasyfikacja Generalna przeprowadzona zostanie w kategoriach wiekowych wymienionych w pkt.3 niniejszego regulaminu.

10. Punktacja

Do klasyfikacji Generalnej zostają zaliczone dwa najwyższe wyniki punktowe. Zwycięzcą w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów w dwóch startach (najgorszy wynik odpada).
W sytuacji równej ilości punktów, o zwycięstwie końcowym decyduje komisja sędziowska na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych edycjach.

Punkty za zajęte miejsce zostają przyznane wg poniższej tabeli:

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 65 11 30 21 15
2 58 12 28 22 14
3 52 13 26 23 13
4 47 14 24 24 12
5 43 15 22 25 11
6 40 16 20 26 10
7 38 17 19 27 9
8 36 18 18 28 8
9 34 19 17 29 7
10 32 20 16 30 6
31 5
32 5
33
i każde następne
5
11. Postanowienia końcowe
 • Sędzią Głównym zawodów jest p. Wojciech Jankowski
 • zawodnicy są ustawiani według listy startowej po 5 w rzędzie
 • na I edycji zawodnicy na linii startowej ustawiani są wg przyznanych numerów startowych
 • od 2 edycji lista startowa będzie drukowana na podstawie Klasyfikacji Generalnej z możliwością dopisania zawodników, którzy jeszcze nie są sklasyfikowani
 • wjazd zawodnika na ostatnie okrążenie musi być sygnalizowany sygnałem akustycznym (dzwonek, syrena itp.)
 • zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, na którym zwycięzca przekroczył linie mety
 • Dekoracja:
  • Rowery górskie – wszystkie kategorie – ok. godz. 12.15
  • Rowery przełajowe – Kobiety OPEN, Kat. Junior – ok. godz 12.15
  • Rowery przełajowe –  Kat. Elita, Masters – ok. godz 14.00

Regulamin możesz ściągnąć TUTAJ.