Regulamin Przedszkola Rowerowego 2019


W sezonie 2019 na każdej edycji cyklu Bike Cross Maraton GogolMTB 2019 w miasteczku rowerowym będzie Przedszkole Rowerowe. Animatorzy z Star-Art zapewnią dzieciom, których rodzice startują w zawodach, masę dobrej zabawy!

W programie Przedszkola:
– Gry i zabawy przygotowane przez animatorów (strzelanie z łuku, klocki konstrukcyjne i wiele innych)
– Malowanie twarzy
– Mini-zawody dla dzieci (rowerki są dostępne na miejscu, a każdy uczestnik otrzyma medal)

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców o przestrzeganiu regulaminu.

Regulamin Przedszkola Rowerowego 2019
 • Przedszkole Rowerowe czynne jest w godz 10.00 – 14.00 w dniach 7.04.2019, 12.05.2019, 26.05.2019, 9.06.2019, 7.07.2019, 4.08.2019, 18.08.2019, 22.09.2019.
 • W Przedszkolu Rowerowym dzieci bez opieki opiekuna mogą pozostać wyłącznie w sytuacji gdzie przynajmniej jeden z rodziców czynnie uczestniczy w rajdzie rowerowym i posiada numer startowy.
 • Dzieci do lat 4 muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica lub opiekuna). Nie mogą pozostać pod opieką animatorek.
 • Animatorki nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki, których rodzice nie wypełnili Formularza Przedszkola Rowerowego 2019, dostępnego w Przedszkolu Rowerowym, a także za dzieci poniżej 4 roku życia.
 • Zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz na teren Przedszkola Rowerowego.
 • Za rzeczy pozostawione przez dzieci organizatorzy i animatorzy nie odpowiadają.
 • Obsługa zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na teren Przedszkola Rowerowego osoby stwarzających zagrożenie dla innych jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osób z widocznymi oznakami chorób zakaźnych.
 • Za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko – odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Nie przestrzeganie w/w regulaminu grozi poważnym wypadkiem lub konsekwencjami utraty zdrowia, za które organizatorzy oraz animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

  REGULAMIN OBOWIĄZUJE
  OD DNIA 7 KWIETNIA 2019 ROKU DO DNIA 22 WRZEŚNIA 2019

  podczas trwania Przedszkoli Rowerowych GOGOL MTB 2019

  DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU – ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!